«Πολιτών Πολιτεία»-Γ. Βούρος: Ανακοίνωση υποψηφιότητας Λύσσανδρου Γεωργαμλή