«Πολιτών Πολιτεία»: O Δημήτρης Κανταρέλης στο πλευρό του Γιάννη Βούρου