Ο Μιχάλης Κουτσάκης συμπράττει με την «Πολιτών Πολιτεία»