«Η Πόλη της Καρδιάς μας» – Χ. Τομπούλογλου: Ομιλία στην περιοχή Απομάχων