«ΕΑΛΩ Η ΠΟΛΙΣ»: Εκδήλωση μνήμης για την άλωση της Κωνσταντινούπολης