«Δύναμη Πολιτών» – Αρ. Βασιλόπουλος: Ευχαριστήρια… και απάντηση στον Γιάννη Βούρο