Με καύσωνα μπαίνει ο Αύγουστος – Ζέστες έως το 15Αύγουστο