«Πολιτών Πολιτεία»: Η προεκλογική περίοδος έχει παρέλθει…