Μουσικό Παράθυρο: OPEN DAY – Κυριακή 15 Σεπτεμβρίου – Δωρεάν γνωριμία