ΠΡΟΣΟΧΗ: Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας στη Νέα Φιλαδέλφεια – Κυριακή 6/10