ΦΕΑ: Αγιασμός Αντρικού τμήματος και αγωνιστικών τμημάτων (εικόνες)