Σχολή Χατζήβεη: Christmas Arctic Bazaar – Πλήθος δραστηριοτήτων για καλό σκοπό