ΕΚΤΑΚΤΟ Δημοτικό Συμβούλιο για τους εργαζόμενους στο πρόγραμμα Εστία