«Πολιτών Πολιτεία»: Συνεχίζουμε να πορευόμαστε στο δρόμο των…