«Πολιτιστική Αναγέννηση»: Δράσεις και εκδηλώσεις Μαρτίου 2020