ΦΕΑ και ΑΟΝΦ Ατταλος αναστέλλουν προπονήσεις και αγώνες λόγω κορωνοϊού