ΣΥΡΙΖΑ Ν.Φ.-Ν.Χ.: Ανακοίνωση για σειρά εφικτών και άμεσων μέτρων