Ανταλλαγή ανακοινώσεων… Δημοτικής Αρχής και Αντιπολίτευσης