Μείωση εισιτηρίων στα ΜΜΜ: Οι νέες τιμές – Αναλυτικοί πίνακες