«Λαϊκή Συσπείρωση»: Δήλωση για τη στάση του Αντιδήμαρχου πρασίνου