Βιβλιοπαρουσίαση: Για την απελευθέρωση των γυναικών από κάθε κοινωνική ανισότητα