Χ.Κανάκης: «39 Μοίρες Ανατολικά»… έργο για φλάουτο και άρπα (βίντεο)