«Δύναμη Πολιτών» – Α. Βασιλόπουλος: Δελτία Τύπου και ανακοινώσεις