Μετά τον Φεβρουάριο ο εμβολιασμός του γενικού πληθυσμού – Χρήσιμες πληροφορίες