Οι πρώτες αντιδράσεις… Καταδίκη και ανακοινώσεις από όλους