Κατηγορία: Μύλος…

ΠΡΟΣΟΧΗ σε μετρήσεις – ΜΟΥΦΑ

Προσοχή σε μετρήσεις – ΜΟΥΦΑ
Δεν έχω πετύχει καμία…
πρόσφατα δημοσιευμένη…
αλλά ποτέ δεν ξέρεις…
Που εποχές για σοβαρές ψηφοφορίες;;;
Οι επιστημονικές μετρήσεις… κοστίζουν!
Άσε που δεν μπορείς να κάνεις και ό,τι θέλεις…
Καταλαβαίνετε για…

Γελοιοποίηση;;;

Πριν στείλω αύριο…
τις ευχές μου…
σε κάθε εορτάζοντα…
και σε κάθε εορτάζουσα…
να διατυπώσω μια απορία:
Προσερχόμαστε στο ναό…
για να συμμετάσχουμε…